Allt om kubb

Regler

Kubb går ut på att först kasta ner motståndarens fem kubbar, och sedan kasta ner kungen. Laget som först lyckas med detta vinner.

När allting är uppställt är det dags att börja spela. Man kommer ofta överens om vilket lag som ska börja kasta, men man kan även singla slant om det. Den som ska börja kasta ställer sig bakom sin egen baslinje med en kastpinne i handen. Övriga deltagare ställer sig några meter utanför planen. Den som kastar ska försöka träffa motståndarlagets kubbar, och få dem att välta. Man måste kasta raka underarmskast, dvs man får inte kasta ”helikopterkast”, där pinnen roterar i sidled. Om man är flera i samma lag turas man om att kasta.

När alla kastpinnar är kastade är det det andra lagets tur. Det andra laget ska börja med att kasta de fällda kubbarna, om det finns några. De ska stå bakom sin baslinje, och kasta kubbarna så att de stannar på motståndarnas planhalva. Man har två försök på sig per kubb, men om man misslyckas båda gångerna får motståndarna ställa kubben var de vill på sin planhalva, dock minst en kastpinnes längd från kungen. Om en kubb hamnar rätt ska motståndarlaget resa den rakt upp där den ligger. Motståndarlaget får välja åt vilket håll, men om kubben ligger på en linje måste den resas så att den hamnar inom spelplanen.

Sedan är det dags att börja kasta kastpinnarna. Först måste man välta de kubbar som står på planen. Dessa kallas fältkubbar. Om man skulle välta en baskubb före man vällt alla fältkubbar, så ska man resa baskubben upp. När alla fältkubbar är välta, så ska man börja kasta mot baskubbarna. När alla kastpinnar är kastade, så är det det första lagets tur igen. De ska börja med att kasta de fällda kubbarna, och sedan kasta kastpinnarna, osv.

Om ett lag inte skulle lyckas välta alla fältkubbarna, så får det andra laget kasta sina kastpinnar i linje med den fältkubb som står längst fram deras planhalva. De flyttar alltså framåt till en ny, tänkt baslinje. Därmed får de kortare, enklare kast när de ska fälla motståndarlagets kubbar. Man ska dock fortfarande kasta sina fällda kubbar från sin ursprungliga baslinje.

När alla kubbar är fällda, både baskubbarna och fältkubbarna, ska man kasta på kungen. När man kastar på kungen ska man stå på sin ursprungliga baslinje, även om man har kubbar längre fram. Om man välter kungen så har man vunnit! Detta gäller endast om man fällt motståndarlagets alla kubbar. Skulle man fälla kungen före man gjort det, så förlorar man …

Om man vill att spelat ska gå fortare kan man bestämma att alla fällda fältkubbar tas ur spel, istället för att kastas fram och tillbaka.

Lycka till med spelandet!